بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین هلیکوپتر جنگی دوستش دارم گروه سنی نامشخص

تصویر بازی آنلاین بازی آنلاین هلیکوپتر جنگی

بازی های مشابه

پیشنهاد گروه سنی مناسب
پیشنهاد توضیحات
    گروه سنی مناسب برای این بازی را انتخاب کنید :

توضیحات بازی

اضافه شده در 08 اسفند 1393
به بازی امتیاز دهید

0 0 117 15:2:35 شما مسئول دفاع از ساختمان بیمارستان و ساختمان‌های خودی دیگری هستید، با ساختن موانع و هدایت و شلیک با هلیکوپتر این وظیفه را انجام دهید.

گروه (ها) : بازی های ماجرایی
کلید (ها) : بازی آنلاین, بازی فلش, بازی فلش جنگی, بازی آنلاین کودکان

0 دیدگاه

  • نخستین دیدگاه این بازی را شما بنویسید.

دیدگاهی بنویسید