بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین کامیون باربرر دوستش دارم گروه سنی نامشخص

تصویر بازی آنلاین بازی آنلاین کامیون باربرر

بازی های مشابه

پیشنهاد گروه سنی مناسب
پیشنهاد توضیحات
    گروه سنی مناسب برای این بازی را انتخاب کنید :

توضیحات بازی

اضافه شده در 08 اسفند 1393
به بازی امتیاز دهید

0 0 14 2:35:32 ئر هر مرحله از این بازی آنلاین، شما وظیه دارید کامیونی را هدایت کنید که پش آن بار زده شده است، مراقب موانع مختلف باشید و بار را سالم به مقصد برسانید.

گروه (ها) : بازی های ماجرایی, بازی های ماشینی
کلید (ها) : بازی آنلاین, بازی فلش, بازی ماسینی, بازی آنلاین فلش

0 دیدگاه

  • نخستین دیدگاه این بازی را شما بنویسید.

دیدگاهی بنویسید