بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین تخته دوستش دارم گروه سنی نامشخص

تصویر بازی آنلاین بازی آنلاین تخته

بازی های مشابه

پیشنهاد گروه سنی مناسب
پیشنهاد توضیحات
    گروه سنی مناسب برای این بازی را انتخاب کنید :

توضیحات بازی

اضافه شده در 08 اسفند 1393
به بازی امتیاز دهید

0 0 29 3:7:54 در این بازی آنلاین شما با انداختن تاس و حرکت دادن مهره ها باید مهره های حریف را از بازی بیرون بندازید تا موفق شوید.

گروه (ها) : بازی های تخته ای, بازی های فکری
کلید (ها) : بازی های فلش آنلاین, بازی های آنلاین, بازی های فلش, بازی آنلاین تخته ای

0 دیدگاه

  • نخستین دیدگاه این بازی را شما بنویسید.

دیدگاهی بنویسید