بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین پادشاهی دوستش دارم گروه سنی نامشخص

تصویر بازی آنلاین بازی آنلاین پادشاهی

بازی های مشابه

پیشنهاد گروه سنی مناسب
پیشنهاد توضیحات
    گروه سنی مناسب برای این بازی را انتخاب کنید :

توضیحات بازی

اضافه شده در 08 اسفند 1393
به بازی امتیاز دهید

0 0 9 0:37:52 به فرمان پادشاه میبایست ساختمان های زیادی ساخته شده و سربازان زیادی تعلیم ببینند. شما مسئول انجام این کار ها هستید. موفق باشید.

گروه (ها) : بازی های ماجرایی, بازی های فکری
کلید (ها) : بازی آنلاین, بازی فلش, بازی کودکان, بازی آستراتژیک

0 دیدگاه

  • نخستین دیدگاه این بازی را شما بنویسید.

دیدگاهی بنویسید