بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین ماجرای کامیون

تصویر بازی آنلاین ماجرای کامیون
امتیاز بازی
0 1 121 23:22:32

توضیحات فعلی بازی

چه میکنید اگر راننده یک کامیون پر از باری مثل آب باشید و باید به سرعت از روی تپه های ناهموار بار را به مقصد برسانید و البته سالم؟ در این بازی آنلاین این وظیفه شماست.

گروه (ها) : بازی های ماشینی, بازی های مسابقه ای
کلید (ها) : بازی آنلاین, بازی فلش, بازی فلش آنلاین, بازی ماشینی آنلاین

پیشنهاد کاربران