بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین جنگ حشرات

تصویر بازی آنلاین جنگ حشرات
امتیاز بازی
0 0 458 9:23:23

توضیحات فعلی بازی

در این بازی آنلاین باید با استفاده از سلاح های مختلف جلوی پیشرفت حشرات موذی به سمت کلونی خود را بگیرید.

گروه (ها) : بازی های ماجرایی
کلید (ها) : بازی آنلاین, بازی فلش, بازی فلش آنلاین, بازی آنلاین کودکان

پیشنهاد کاربران