بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین تانک تیرانداز

تصویر بازی آنلاین تانک تیرانداز
امتیاز بازی
0 0 12 1:9:33

توضیحات فعلی بازی

در این بازی آنلاین شما باید تانک تیرانداز را راهنمایی کنید تا مسیر درست خود را پیدا کند و از تیراندازی ماشین های دیگر در امان باشد و بتواند آنها را از بین ببرد. موفق باشید

گروه (ها) : بازی های ماجرایی
کلید (ها) : بازی های فلش آنلاین, بازی های آنلاین, بازی های فلش, بازی آنلاین تیراندازی

پیشنهاد کاربران