بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین پرندگان خشمگین

تصویر بازی آنلاین پرندگان خشمگین
امتیاز بازی
0 0 5 0:34:29

توضیحات فعلی بازی

در این بازی آنلاین شما باید با پرتاب پرندگان خشمگین شیطونک های سبز را از بین ببرید تا برنده شوید. موفق باشید

گروه (ها) : بازی های فکری
کلید (ها) : بازی های فلش آنلاین, بازی های آنلاین, بازی های فلش, بازی آنلاین فکری

پیشنهاد کاربران