بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آنلاین ماشین باربری

تصویر بازی آنلاین ماشین باربری
امتیاز بازی
0 0 196 7:15:44

توضیحات فعلی بازی

در این بازی آنلاین شما باید بار سنگ ها را با کامیون خود حمل کنید و آنها را به مقصد برسانید مراقب باشید که سنگ ها از کامیون نریزند. موفق باشید

گروه (ها) : بازی های ماشینی
کلید (ها) : بازی های فلش آنلاین, بازی های فلش, بازی های آنلاین, بازی آنلاین ماشین سواری

پیشنهاد کاربران