بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی آشپزی پخت پاستا

تصویر بازی آشپزی پخت پاستا
امتیاز بازی
0 0 218 20:18:14

توضیحات فعلی بازی

بازی آشپزی پخت پاستا از محبوبترین بازی های ، آشپزی میباشد. در این بازی ساده و در عین حال فکری باید طبق راهنمایی های داده شده در قسمت پایین سمت چپ تصویر جلو رفته و تا پایان مرحله به دقت دستورات پخت پخت پاستارا اجرا نمایید.

گروه (ها) : بازی های فکری
کلید (ها) : بازی آشپزی, بازی آشپزی آنلاین, بازی آشپزی دخترانه, بازی دخترانه آشپزی, بازی آرایشی, بازی آشپزی زیبا, بازی آشپزی فلش, بازی آشپزی دانلود, بازی آشپز, بازی آشپزی, بازی آشپزی آنلاین, بازی آشپزی فلش, بازی آشپزی اینترنتی

پیشنهاد کاربران