بازی کودک

بازی کودک

بازی های فلش آنلاین برای کودکان و بزرگ تر ها !

نام نویسی |

بازی انلاین چاه نفت

تصویر بازی انلاین چاه نفت
امتیاز بازی
0 0 92 23:6:36

توضیحات فعلی بازی

در بازی آنلاین چاه نفت شما باید در یک منطقه وسیع چاه های نفت رو شناسایی کنید و با استفاده از دکل های مختلف نفت ها را استخراج کنید.

گروه (ها) : بازی های ماجرایی, بازی های فکری
کلید (ها) : بازی آنلاین, بازی فلش, بازی کودکان

پیشنهاد کاربران